Phạt đến 30 triệu đồng nếu tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật

15:45 - 05/09/2022 Tin pháp luật
Đây là nội dung đáng chú ý tại Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.


Phạt đến 30 triệu đồng nếu tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật. Ảnh minh họa

 

Cụ thể tại Điều 9 Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 quy định về mức phạt đối với hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật như sau:

 

- Phạt tiền từ 1 – 5 triệu đồng đối với hành vi cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

 

- Phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 

+ Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, người có thẩm quyền;

 

+ Lôi kéo, xúi giục, lừa dối, mua chuộc, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc người khác tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

 

- Phạt tiền từ 15- 30 triệu đồng đối với luật sư thực hiện hành vi quy định tại khoản 2

 

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều này còn quy định hình thức xử phạt bổ sung với các hành vi trên là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

 

Điều 16 Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 còn quy định mức phạt với hành vi không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án.

 

Cụ thể, người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến hoặc không có mặt tại phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng của Tòa án thì có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 01 triệu đồng.

 

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/8/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ