Phấn đấu đến năm 2025 không còn tình trạng dân di cư tự do

08:05 - 03/03/2020 Tin pháp luật
Đó là mục tiêu Chính phủ đề ra Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Phấn đấu đến năm 2025 không còn tình trạng dân di cư tự do. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, cả nước phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số hộ dân đã di cư tự do (khoảng 24.800 hộ) vào các điểm dân cư theo quy hoạch.

 

Ngoài ra, hoàn thành việc nhập hộ khẩu, hộ tịch cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện theo quy định; tập trung hoàn thiện, phát triển hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất bền vững tại vùng dự án bố trí ổn định dân di cư tự do. 

 

Về công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường giai đoạn 2018 - 2025 phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, đảm bảo đất phải có chủ thực sự; tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính làm cơ sở quản lý chặt chẽ; 

 

Bên cạnh đó cần giải quyết căn bản tình hình thiếu đất ở, đất sản xuất, kiểm soát tình hình di dân tự do.

 

Đồng thời, ổn định tình hình trật tự an ninh - xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân. Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai; phá rừng lấy đất sản xuất, dẫn tới mất rừng, suy thoái rừng và sa mạc hóa. Đất và rừng phải có chủ. 

 

Nghị quyết số 22/NQ-CP được ban hành ngày 01/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ