Phấn đấu đến 2025, 100% giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội đạt chuẩn

13:43 - 22/10/2020 Tin pháp luật
Ngày 19/10/2020, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề cập đến một số nội dung nổi bật

Phấn đấu đến 2025, 100% giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội đạt chuẩn (Ảnh minh họa)

 

Một trong những nội dung đáng chú ý là vấn đề tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Cụ thể, theo phấn đấu đến 2025, 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học đạt chuẩn theo khung năng lực 06 bậc của Việt Nam.

 

Do đó, cần triển khai và thực hiện hiệu quả việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, bao gồm:

 

- Chuẩn hóa, nâng cao trình độ đội ngữ giáo viên dạy Ngoại ngữ trong trường phổ thông theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc Việt Nam và chuẩn IELTS và tương đương. Tăng cường đào tạo giáo viên dạy song ngữ các môn khoa học tự nhiên cấp trung học.

 

- Phát huy hiệu quả và mở rộng mô hình liên kết với các công ty, trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài để tăng cường dạy bổ trợ ngoại ngữ trong các trường phổ thông và chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non.

 

- Đổi mới chương trinh giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

 

Chỉ thị này có hiệu lực áp dụng từ 19/10/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ