Phải ghi rõ tên, số lượng hàng hóa trên Phiếu kết quả kiểm tra thực tế

13:46 - 19/02/2020 Tin pháp luật
Công văn 755/TCHQ-GSQL về kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp và thủ tục hải quan vừa được ban hành.

Phải ghi rõ tên hàng, số lượng hàng hóa trên Phiếu kết quả kiểm tra thực tế. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các công việc sau:

 

Về việc khai tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu

 

Phải kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai chi tiết, rõ ràng, đầy đủ các thông tin tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

 

Chấm dứt tình trạng người khai hải quan còn khai sơ sài, chưa đủ các thông tin tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

 

Về ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

 

Thực hiện kiểm tra, rà soát, yêu cầu công chức hải quan khi ghi nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phải ghi rõ tên hàng, số lượng hàng hóa được kiểm tra; Cách thức ghi nhãn, ghi xuất xứ thể hiện trên hàng hóa, bao bì hàng hóa…không thực hiện ghi chung chung về kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa như kiểm tra thực tế hàng hóa đúng với khai của người khai hải quan. 

 

Thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy định, hướng dẫn tại các Chi cục;

 

Trường hợp công chức hải quan tiếp tục tái phạm việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không đúng quy định, hướng dẫn thì thực hiện xử lý theo quy định. 

 

Công văn 755/TCHQ-GSQL được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 11/02/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ