Phải chịu trách nhiệm nếu để hư hỏng hàng cứu trợ do bảo quản không tốt

14:43 - 19/06/2020 Tin pháp luật
Thông tư 51/2020/TT-BTC về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ...đã được ban hành vào ngày 02/06/2020.

Phải chịu trách nhiệm nếu để hư hỏng hàng cứu trợ do bảo quản không tốt. Ảnh minh họa.

 

Thông tư quy định rõ nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng cứu trợ, viện trợ như sau:


-
Tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phân bổ hàng, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng phải triển khai công việc và thực hiện ngay việc tiếp nhận và nhận đủ số hàng dự trữ quốc gia được phân bổ.

 

- Thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận hàng với các đơn vị dự trữ quốc gia, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất cấp hàng;

 

- Tiếp nhận hàng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian, đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng; phân phối kịp thời theo đúng chế độ, chính sách và đúng đối tượng được sử dụng hàng cứu trợ, hỗ trợ.

 

Đồng thời, chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do sau khi tiếp nhận bảo quản không tốt, không kịp thời phân phối hàng, dẫn đến hàng bị hư hỏng, kếm hoặc mất phẩm chất, không đủ số lượng.

 

Tuỳ theo mức độ thiệt hại mà cá nhân, tổ chức có liên quan phải bồi thường thiệt hại, hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Thông tư 51/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 02/08/2020

Tailieuluat
Chia sẻ