Ô tô sản xuất trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế

09:50 - 16/09/2020 Tin pháp luật
Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước vừa được ban hành.


Ô tô sản xuất trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau: 

 

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 03/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020. 

 

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 04/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020. 

 

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 05/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

 

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 06/2020 - tháng 10/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020. 

 

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. 

 

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai….

 

Nghị định 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 15/9/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ