Ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng được kiểm tra chất lượng bằng 2 phương thức

11:05 - 04/03/2020 Tin pháp luật
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu.

Ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng được kiểm tra chất lượng bằng 2 phương thức. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng được kiểm tra chất lượng bằng 2 phương thức như sau:

 

- Phương thức kiểm tra, thử nghiệm xe mẫu

 

Áp dụng cho kiểu loại ô tô nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.

 

Nội dung kiểm tra, thử nghiệm cụ thể như sau:

 

+ Kiểm tra tính đồng nhất về nội dung của các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, của các xe thực tế cùng kiểu loại ô tô trong lô xe nhập khẩu; kiểm tra tình trạng số khung, số động cơ của từng xe trong lô xe nhập khẩu theo hồ sơ đăng ký kiểm tra...

 

+ Cơ quan kiểm tra lấy ngẫu nhiên 01 xe mẫu hoặc 02 xe mẫu đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe nhập khẩu đã được kiểm tra để doanh nghiệp nhập khẩu tự đưa xe đến các cơ sở thử nghiệm.

 

- Phương thức kiểm tra xác suất

Áp dụng đối với các lô xe nhập khẩu không thuộc phương thức kiểm tra thử nghiệm xe mẫu.

 

Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

 

Kiểm tra tính đồng nhất về nội dung của các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; kiểm tra tình trạng số khung, số động cơ của từng xe trong lô xe nhập khẩu theo hồ sơ đăng ký kiểm tra; lấy ngẫu nhiên 01 mẫu đối với mỗi kiểu loại để kiểm tra đối chiếu thông số kỹ thuật và kết cấu xe thực tế so với các báo cáo thử nghiệm…

 

Thông tư 05/2020/TT-BGTVT được ban hành ngày 26/02/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ