Những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú từ 01/7/2021

16:45 - 28/12/2020 Tin pháp luật
Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2021 đã bổ sung nhiều điểm mới về đăng ký tạm trú.

Những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

 

Cư trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú

 

Cụ thể, từ 01/7/2021, người dân đến và sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài nơi đã đăng ký thường trú dưới 30 ngày thì không phải đăng ký tạm trú.

 

Không cấp mới, cấp lại sổ tạm trú từ 01/7/2021

 

Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú quy định như sau:

 

Điều 38 Luật này nêu rõ, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/ 2022.

 

Trường hợp thông tin trong sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

 

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ tạm trú.

 

Như vậy, người dân khi đăng ký thường trú từ 01/7/2021 sẽ được cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không được cấp sổ tạm trú như trước đây. Với sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng đến hết ngày 31/12/ 2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ