Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018

14:01 - 30/08/2018 Tin pháp luật
Tóm lược những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018. Nhiều văn bản pháp luật, thông tư, nghị định... trong các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội sẽ có hiệu lực trong tháng 9 này.
Từ đầu tháng 9/2018 (từ 01/9 - 14/9/2018) nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, thành viên các chính sách về doanh nghiệp, thương mại,... như sau:
Các trường hợp giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN, chính thức áp dụng từ ngày 01/9/2018.
 
Theo đó, việc giảm vốn Nhà nước tại các DN được thực hiện trong các trường hợp sau:
 
- Cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm;
- Cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN theo hình thức tách DN;
- Nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều chỉnh lại đã được phê duyệt;
- Do thay đổi chính sách DN không còn thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư vốn được Nhà nước giao bổ sung vốn, tài sản tham gia góp vốn hợp đồng BCC.
- DN có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng ký DN theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong những trường hợp nêu trên.

chính sách có hiệu lực từ tháng 9 - 2018

Nhiều chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2018 (Ảnh minh họa)

 

Thời gian hưởng chế độ đối với người có công đang định cư ở nước ngoài
 
Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
 
Đáng chú ý là quy định về thời gian hưởng chế độ đối với người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dân công hỏa tuyến... đang định cư ở nước ngoài. Theo đó:
 
- Đối tượng là quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân: Là tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu (trừ thời gian đi lao động hợp tác quốc tế);
- Một người có thời gian tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và tham gia dân công hỏa tuyến thuộc các nhóm đối tượng khác nhau hoặc có thời gian công tác giai đoạn: Được cộng dồn;
- Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ một lần nếu có tháng lẻ: Đủ 06 tháng trở lên được tính bằng một năm, dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm.
 
Nghị định 102/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/9/2018.
 
Cách thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
 
Bộ Công thương ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quản lý của Bộ Công thương, có hiệu lực từ 03/9/2018.
 
Theo đó, Bộ quy định chi tiết về một số cách thức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực công thương, gồm:
 
- Bằng văn bản: Văn phòng Bộ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và phân loại, xử lý;
- Qua điện thoại: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được đăng tải trên website http://kstthc.moit.gov.vn. Người tiếp nhận điện thoại yêu cầu các cá nhân, tổ chức xác nhận lại phản ánh, kiến nghị bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử;
 
- Bằng dữ liệu điện tử: Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị qua email CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến tại địa chỉ http://kstthc.moit.gov.vn và sẽ được in thành dạng văn bản;
- Thông  qua phiếu lấy ý kiến hoặc các tham luận, các ý kiến phát tại hội thảo, hội nghị liên quan đến quy định hành chính, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương. 
 
 
Giám đốc không được đồng thời là kế toán trưởng tại cùng một công ty
 
Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định người giữ chức danh, chức vụ tại DN nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử đại diện.
 
Theo đó, điều chỉnh quy định về kiêm nhiệm chức danh, chức vụ quản lý đối với người quản lý như sau:
 
- Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty:
- Không là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc BQP;
- Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình và các DN khác;
- Không được kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành ở tổng công ty, công ty thành viên.
- Người được bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc:
- Không phải là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc BQP;
- Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên tại DN khác và Kế toán trưởng tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình.
 
Thông tư 105/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 08/9/2018.
ThanhNT
Chia sẻ