Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám chữa bệnh theo quyết định 384/QĐ-BYT

13:32 - 13/02/2019 Tin pháp luật
Ngày 1/2 vừa qua Bộ Y tế đã ban hành quyết định 384/QĐ-BYT về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 (năm) ký tự (XXXXX), thể hiện bằng số, trong đó:

a) 02 (hai) ký tự đầu: là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an sử dụng mã ký tự là 98 (không phụ thuộc vào địa điểm nơi đặt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

 

b) 03 (ba) ký tự tiếp theo: là thứ tự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng, bắt đầu từ số 001.

mã cơ sở khám chữa bệnh

Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ gồm 5 ký tự (XXXXX) thể hiện bằng số. Ảnh minh họa. Theo Internet.

 

Các thông tin cấp mã bao gồm:

 

a) Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Địa chỉ.

d) Số giấy phép hoạt động.

đ) Tuyến kỹ thuật.

e) Hình thức tổ chức (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế...).

f) Mô hình tổ chức (đa khoa, chuyên khoa)

g) Loại hình quản lý (công lập, tư nhân). 

Xem chi tiết tại quyết định 384/QĐ-BYT

Xem thêm tin liên quan:

>>Khám chữa bệnh sẽ không cần xuất trình thẻ BHYT?

>>Giá khám chữa bệnh BHYT sẽ áp dụng mức mới từ 15/7 tới

ThúyNT
Chia sẻ