Người nghỉ hưu trước năm 1995 được tăng lương hưu

14:13 - 29/11/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

 


Ảnh minh họa

 

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó có đề xuất tăng lương hưu cho người về hưu trước năm 1995.

 

Tại Nghị quyết 34 về thực hiện chính sách tiền lương có nêu rõ, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

 

Tại Nghị quyết này có nội dung tiếp tục lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thống nhất bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:

 

Cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch trong năm 2021, 2022 nếu đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương để chi phòng, chống dịch và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

 

Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia…

 

Nghị quyết số 34/2021/QH15 được thông qua ngày 13/11/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ