Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ sở y tế

11:12 - 25/09/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1300/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về phòng chống dịch tại cơ sở y tế (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trong các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm rõ quy trình, thủ tục, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong thực hiện phòng, chống dịch, nhất đối với các cơ sở y tế và quản lý người nhập cảnh khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. 

 

Hướng dẫn cụ thể việc bảo đảm an toàn các cơ sở y tế, có tiêu chí đánh giá an toàn đối với từng khoa, phòng và cả cơ sở y tế; tăng cường việc đăng ký khám bệnh qua mạng; siết chặt việc thực hiện phân luồng người đi lại giữa các khoa trong nội bộ cơ sở y tế.

 

Đồng thời, từng khoa, phòng thuộc cơ sở y tế, cơ sở y tế đều phải kiểm tra, đánh giá hàng ngày về mức độ bảo đảm an toàn của khoa, phòng, cơ sở y tế. 

 

Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở y tế, cơ quan chủ quản của cơ sở y tế chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch tại cơ sở y tế và địa bàn phụ trách. 

 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành liên quan, UBND tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

 

Công điện 1300/CĐ-TTg được ban hành ngày 24/9/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ