Người có công với cách mạng được chi trực tiếp nhiều khoản hỗ trợ

16:45 - 26/07/2022 Tin pháp luật
Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến.


Người có công với cách mạng được chi trực tiếp nhiều khoản hỗ trợ. Ảnh minh họa

 

Cụ thể Điều 5 Thông tư này quy định chi trực tiếp cho người thụ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến gồm:

 

- Chi phí điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ tại nhà

 

- Chi phí hỗ trợ mua dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết

 

- Trợ cấp ưu đãi giáo dục

 

- Chi phí hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

- Chi phí trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ/người thừa kế của liệt sĩ

 

- Trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

- Tiền ăn thêm ngày lễ, tết với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng

 

- Tiền mua Báo Nhân dân cho người hoạt động cách mạng

 

- Chi quà tặng của Chủ tịch nước. 

 

Thông tư 44/2022/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 21/7/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ