Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn tạo việc làm

08:02 - 20/04/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng được ban hành ngày 17/04/2020.

Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn tạo việc làm. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, đối với việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù được quy định như sau:

 

Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp…

 

Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. 

 

Ngoài ra, người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 

 

Đối với người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật…

 

Nghị định 49/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 15/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ