Người cai nghiện ma túy được hỗ trợ học văn hóa và học nghề

16:10 - 14/10/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy.

t

Người cai nghiện ma túy được hỗ trợ học văn hóa và học nghề. Ảnh minh họa.

 

Theo quy định tại Thông tư, việc chi tiền ăn, tiền chăn, màn, gối, chiếu, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc và băng vệ sinh (đối với là nữ) sẽ thực hiện theo Điều 65 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

 

- Chi phí cai nghiện ma túy gồm: Khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế theo giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

 

- Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh cơ hội khác theo hướng dẫn Bộ Y tế.

 

- Chi khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần (khoản 1 Điều 67 Nghị định 116/2021/NĐ-CP và hướng dẫn Bộ Y tế).

 

- Chi thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm và phòng chống dịch bệnh thì mức chi theo chi phí thực tế.

 

- Chi học văn hóa cho người cai nghiện bắt buộc từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (theo khoản 1 Điều 73 Nghị định 116/2021/NĐ-CP)

 

Người cai nghiện chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, nếu có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học.

 

Thông tư 62/2022/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 05/10/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ