Người cách ly tập trung được chuyển qua khách sạn nếu tự nguyện chi trả chi phí

10:00 - 23/03/2020 Tin pháp luật
Quyết định 1246/QĐ-BYT về "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" vừa được ban hành.

Người cách ly tập trung được chuyển qua khách sạn nếu tự nguyện chi trả chi phí. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; Người được phân luồng phải cách ly y tế tập trung tại cửa khẩu, sân bay sẽ được chuyển sang cách ly tập trung tại khách sạn ở trên cùng địa bàn nếu có nguyện vọng và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn.

 

Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh hoặc từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm (tính cả thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung)

 

Về bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ cách ly tại khách sạn có những yêu cầu như:

 

Phải cố trạm gác ở cổng và các lối ra vào khách sạn, có bảo vệ trực 24/24h hàng ngày; có đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”…

 

Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch, dung dịch rửa tay sát khuẩn…

 

Ngoài ra phải bố trịí điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển gần cổng ra vào khách sạn. Tất cả các phương tiện vận chuyển ra vào khách sạn phải dược phun khử trùng…

 

Bên cạnh đó cần bố trí các khu vực trong khách sạn: Phân khu/ tầng cho người được cách ly; Khu vực dành cho Ban điều hành, nhân viên phục vụ của khách sạn, nhân viên y tế, công an và dân phòng địa phương; Khu cầu thang bộ, thang máy, sảnh chờ; Khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế và Khu vực lưu giữ chất thải tạm thời…

 

Quyết định 1246/QĐ-BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 20/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ