Nghiêm cấm đặt biển quảng cáo, phát tờ rơi ở khu vực bay

13:00 - 29/01/2021 Tin pháp luật
Nghị định số 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Chính phủ ban hành ngày 25/01/2021 quy định về việc nghiêm cấm đặt biển quảng cáo, phát tờ rơi ở khu vực bay.

Nghiêm cấm đặt biển quảng cáo, phát tờ rơi ở khu vực bay (Ảnh minh họa)

 

Khoản 3 Điều 71 Nghị định này quy định, việc xây dựng công trình quảng cáo, lắp đặt phương tiện quảng cáo phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 

- Không làm ảnh hưởng đến mỹ quan, kiến trúc nhà ga, hệ thống biển báo trong nhà ga;

 

- Không đặt biển quảng cáo, sử dụng tờ rơi, âm thanh để quảng cáo tại khu bay;

 

- Không đặt biển quảng cáo tại vị trí cửa thoát hiểm của các công trình;

 

- Không đặt biển quảng cáo ảnh hưởng đến công tác an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, cản trở luồng di chuyển của người và phương tiện;

 

- Không sử dụng âm thanh để quảng cáo tại các công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; tại các công trình khác ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ hàng không;

 

- Không lắp các đèn hiệu, biển quảng cáo có sử dụng đèn xoay, đèn laze và các thiết bị chiếu sáng gây ảnh hưởng đến hoạt động bay trong khu vực cảng hàng không, sân bay;

 

- Không quảng cáo bằng khinh khí cầu, bóng bay, diều và các vật thể bay khác trong khu vực cảng hàng không, sân bay;

 

- Không được lắp đặt các thiết bị điện tử, màn hình để quảng cáo trên các phương tiện mặt đất hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, các thiết bị tại sân đỗ tàu bay;

 

- Không quảng cáo trên phương tiện mặt đất hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, các thiết bị tại sân đỗ tàu bay làm ảnh hưởng đến hoạt động bay hoặc tính năng hoạt động bình thường của phương tiện và thiết bị.

 

Tailieuluat
Chia sẻ