Nâng mức tạm ứng bồi thường của bảo hiểm xe máy từ 01/3/2021

08:42 - 02/03/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó quy định rõ mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm xe máy từ 01/3/2021.

Nâng mức tạm ứng bồi thường của bảo hiểm xe máy từ 01/3 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 03 năm 2021 đã quy định cụ thể mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm xe máy như sau:

 

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Cụ thể:

 

- Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

 

+ 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/01 người/01 vụ đối với trường hợp tử vong.

 

+ 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/01 người/01 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

 

- Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

 

+ 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định trường hợp tử vong.

 

+ 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/01 người/01 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

 

Nghị định được ban hành ngày 15/01/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ