Năm 2020, 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe

10:30 - 02/07/2018 Tin pháp luật
Đó là một trong những mục tiêu trong quyết định 773/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/6 vừa qua  về kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.
khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng
Năm 2020, 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.
Ảnh: Internet
 
Theo đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với việc huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, đưa hoạt động đền ơn đáp nghĩa trở thành việc làm thường xuyên của toàn xã hội, tập trung phấn đấu cụ thể hóa một số nội dung cơ bản như:
 
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách người có công với cách mạng.
 
-  Hoàn thành tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng giai đoạn 2….
 
- Thực hiện có hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung tu bổ, tôn tạo hệ thống các công trình ghi công liệt sĩ trên toàn quốc.
 
- Đến năm 2020, phấn đấu đạt 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, năm 2018 đạt 99%, năm 2019 đạt 99,5%; 98% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Đến năm 2020, 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện các vấn đề về sức khỏe...' 90% con, cháu người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học được phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng các dị tật bẩm sinh và các dạng khuyết tật....
 
Xem nội dung chi tiết tại quyết định 773/QĐ-TTg.
 
Chia sẻ