Mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7 đối với cán bộ xã, phường đã nghỉ việc

16:15 - 06/07/2018 Tin pháp luật
Thông tư 08/2018/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/6 có quy định về mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phương, thị trấn đã nghỉ việc.

trợ cấp cho cán bộ xã phường đã nghỉ việc

Ảnh minh họa. Nguồn: VnMedia

 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018, cụ thể như sau:

 

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018:

 

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01tháng 7 năm 2018

  =

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018

       x

1,0692

 

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc như sau:

 

- Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 =1.974.000 đồng/tháng.

 

- Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng.

 

- Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng.

 

Thông tư 08/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày1/7/2018.

Chia sẻ