Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

08:22 - 10/07/2018 Tin pháp luật
Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại thông tư 56/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính ban hành ngày 25/6 vừa qua.

Theo đó, tùy theo mức vốn đầu tư mà phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thu ở các mức khác nhau, cụ thể như dưới bảng sau:

Trong đó, quy định các nhóm dự án cụ thể:

- Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.

- Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

- Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

- Nhóm 4. Dự án giao thông.

- Nhóm 5. Dự án công nghiệp.

- Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác.

Thông tư 56/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/8 tới đây.

Chia sẻ