Mức học phí đối với các cấp học tại Hà Nội năm học 2018-2019

09:07 - 19/07/2018 Tin pháp luật
Ngày 5/7 vừa qua, HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND, Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục - phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Theo đó, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019:

 

Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018-2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018): Một phần để thực hiện cải cách tiền lượng theo quy định, phần còn lại đề chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019:

Theo nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND thời gian thực hiện mức thu học phí là trong năm học 2018-2019.

Chia sẻ