Mới: Giáo viên sắp tới không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

08:31 - 05/02/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường công lập từ cấp mầm non đến trung học phổ thông.

Mới: Giáo viên sắp tới không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (Ảnh minh họa)

 

Căn cứ quy định tại 04 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên chỉ yêu cầu:

 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

 

Như vậy, từ ngày 20/3/201 khi 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, người thi tuyển viên chức để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 

Tailieuluat
Chia sẻ