Mới: 2 trường hợp mất Giấy đăng kiểm không cần đăng kiểm lại

13:11 - 24/03/2023 Tin pháp luật
2 trường hợp mất Giấy đăng kiểm không cần đăng kiểm lại được quy định tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT mới được Bộ Giao thông Vận Tải ban hành

2 trường hợp mất Giấy đăng kiểm không cần đăng kiểm lại. (Ảnh minh họa)

Cụ thể trao hai trường hợp sau đây nếu bị mất hoặc hỏng Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại:

 

Trường hợp 1: Mất Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu/Tem kiểm định lần đầu của xe thuộc đối tượng miễn kiểm định

 

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu, Tem kiểm định lần đầu, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền đến các đơn vị đăng kiểm khai báo theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 02/2023/TT-BGTVT để được in lại 01 lần duy nhất Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định mà không cần phải mang xe đến đơn vị đăng kiểm.

 

Trường hợp 2: Hư hỏng, có sự sai lệch so với thông tin xe trên Giấy chứng nhận kiểm định/Tem kiểm định của xe được miễn kiểm định lần đầu

 

Chủ xe không phải mang xe đến đơn vị đăng kiểm mà chỉ cần mang Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đã được cấp đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 02/2023/TT-BGTVT để được in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

 

Theo quy định cũ thì tất cả các trường hợp bị mất, hư hỏng Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đều phải mang xe đến để kiểm định lại và cấp Giấy kiểm định, Tem kiểm định.

 

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ