Mở rộng đối tượng sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền học phí

09:38 - 17/09/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020.

Mở rộng đối tượng sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền học phí. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, về việc mở rộng phạm vi và đối tượng của dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm:

 

Chính phủ thống nhất thông qua nội dung dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm sau khi Bộ giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về việc mở rộng phạm vi hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

 

Đồng thời, mở rộng đối tượng áp dụng cho sinh viên học liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi.

 

Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định này.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, nhất là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, triên khai hiệu quả các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Nghị quyết 129/NQ-CP được ban hành ngày 11/9/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ