Mở cửa hàng tạp hóa cần làm thủ tục gì?

23:06 - 13/12/2023 Tin pháp luật
Mở cửa hàng tạp hóa là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giấy tờ và thủ tục. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về các bước cần thiết để đăng ký kinh doanh, giấy tờ cần có, và loại thuế phải đóng khi mở cửa hàng tạp hóa.

1. Đăng ký kinh doanh mở cửa hàng tạp hóa như thế nào?

 

Trước hết, bạn cần đăng ký kinh doanh để có thể hoạt động một cửa hàng tạp hóa. Theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, bạn phải đăng ký kinh doanh nếu không thuộc các trường hợp miễn đăng ký. Để đăng ký, bạn cần thực hiện các bước sau:

 

- Gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Cung cấp thông tin chi tiết như tên hộ kinh doanh, địa chỉ, số vốn kinh doanh, ngành nghề, số lao động, thông tin đại diện hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

- Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cấp giấy biên nhận và sau 3 ngày làm việc, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu đủ điều kiện.

 

2. Những giấy tờ cần có để mở cửa hàng tạp hóa?

 

Để mở cửa hàng tạp hóa, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng:

 

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

- Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người đăng ký.

- Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

- Những thông tin cần thiết trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm tên hộ kinh doanh, địa chỉ, số vốn kinh doanh, ngành nghề, số lao động, và thông tin đại diện hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

 

 


Cửa hàng tạp hóa (ảnh minh họa)

 

 

3. Mở cửa hàng tạp hóa phải đóng những loại thuế gì?

 

Khi mở cửa hàng tạp hóa, bạn sẽ phải đóng một số loại thuế như sau:

 

Thuế môn bài: Tính dựa trên thu nhập hàng năm của bạn, được chia thành 6 bậc thuế với mức thuế tăng dần theo thu nhập.

 

Căn cứ Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài:

 

Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

d) Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

4. Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế truớc thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

 

Thuế khoán (Thuế GTGT và thuế TNCN): Áp dụng khi doanh thu của cửa hàng vượt quá mức quy định, tính theo tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN.

 

Mở cửa hàng tạp hóa không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong quản lý kinh doanh mà còn yêu cầu sự am hiểu về thủ tục và giấy tờ pháp lý. Bằng cách tuân thủ đúng quy định và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ có thể khởi đầu kinh doanh một cách suôn sẻ và hiệu quả

 

Tài liệu luật
Chia sẻ