Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia BHXH

09:47 - 12/01/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia BHXH (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021 nêu rõ:

 

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

 

Như vậy, từ ngày 04/01/2021, mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, cũng theo quy định mới tại Nghị định 01/2021 của Chính phủ, nhiều nội dung đáng chú ý khác về mã số doanh nghiệp so với trước đây cũng được nêu như:

 

- Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

- Đối với các doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, mã số doanh nghiệp là mã số thuế do Cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp…

Tailieuluat
Chia sẻ