Lưu học sinh có thể đăng ký về nước nếu có nguyện vọng

08:10 - 23/04/2020 Tin pháp luật
Đây là nội dung trong Thông báo 252/TB-BGDĐT đăng ký nguyện vọng về nước đối với các công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.

Lưu học sinh ở nước ngoài có thể đăng ký về nước nếu có nguyện vọng. Ảnh minh họa.

 

Bộ giáo dục và Đào tạo thông báo tới toàn thể công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài (lưu học sinh) như sau:

 

Lưu học sinh hiện đang ở nước ngoài cần thực hiện nghiêm các biên pháp phòng, chống dịch Covid theo quy định của các cơ quan chức năng nước sở tại và theo các khuyến cáo, hướng dẫn của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, lưu học sinh phải theo dõi chặt chẽ kế hoạch học tập của các cơ sở giáo dục nước ngoài để đảm bảo chương trình học tập.

 

Trong trường hợp có nguyện vọng về nước, lưu học sinh cần phải đăng ký trực tiếp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để được xem xét giải quyết và hết sức thận trọng với các tổ chức, cá nhân nhận danh nghĩa cơ quan đại diện ngoại giao để tổ chức chuyến bay về Việt Nam.

 

Nếu cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, ngoài liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, lưu học sinh có thể gọi ngay cho đường dây nóng bảo hộ công dân ở nước ngoài (+84) 981.84.84.84. 

 

Thông báo 252/TB-BGDĐT được ban hành và có hiệu lực ngày 21/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ