Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9,10 được gộp chi trả 1 kỳ

11:59 - 26/08/2021 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn số 2675/BHXH-TCKT được ban hành ngày 24/8/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sẽ chi trả 1 lần lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 9, tháng 10/2021. Ảnh: Internet

 

Theo đó, BHXH Việt Nam đã đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, tháng 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 của từng địa phương để xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 

Đồng thời, nội dung Công văn cũng có khuyến nghị người hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân nhằm hạn chế việc đi lại, tiếp xúc và được chi trả kịp thời.

Bên cạnh đó, tại các điểm chi trả, cần tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người;

 

Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả cho người hưởng.

 

Đồng thời, thực hiện thông báo cho người hưởng về:

 

- Địa điểm, thời gian chi trả

 

- Các biện pháp phòng chống dịch tại điểm chi trả

 

để người hưởng lựa chọn, bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp.

Tailieuluat
Chia sẻ