Lương của chủ tịch nước năm 2018 chưa đến 20 triệu đồng/tháng

08:32 - 30/07/2018 Tin pháp luật
Theo các quy định mới ban hành, mức lương của chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội... năm 2018 đã được điều chỉnh tăng lên. Lương của chủ tịch nước hiện tại là 18.070.000 đồng/tháng.
Từ ngày 01/7/2018, mức lương của Chủ tịch nước được tăng lên 18.070.000 đồng/tháng (quy định cũ là 16.900.000 đồng/tháng); Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ được tăng lên 17.375.000 đồng/tháng (quy định cũ là 16.250.000 đồng/tháng).

lương của chủ tịch nước 2018

 (Một phần bảng lương cán bộ lãnh đạo Nhà nước từ 01/7/2018)
 
Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản pháp luật sau đây:
 
- Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
 
- Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 
 
Ngoài ra, mức lương đối với các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương, như: Phó chủ tịch nước; Phó chủ tịch Quốc hội;Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội… sẽ tiếp tục được cập nhật, mời các bạn theo dõi!
Chia sẻ