Lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con phải có văn bản thỏa thuận

09:30 - 02/07/2020 Tin pháp luật
Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch đã được ban hành ngày 28/05/2020.

Lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con phải có văn bản thỏa thuận. Ảnh minh họa.

 

Trong đó có quy định về việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam, được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

 

- Giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp và cư trú tại Việt Nam gồm:

 

+ Giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh…

 

+ Văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam.

 

- Việc xác định quốc tịch Việt Nam cho trẻ em khi đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

 

Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con khi đăng ký khai sinh phải có:

 

- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch

 

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch

 

Nếu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không xác nhận thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ, nhưng để trống phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.

 

Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành, sẽ có hiệu lực từ 16/7/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ