Làm dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn tối thiểu 5 tỷ đồng

13:45 - 03/04/2020 Tin pháp luật
Đó là quy định tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được ban hành ngày 03/04/2020.

Làm dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn tối thiểu 5 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

 

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn:

 

- Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng).

 

- Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ hoặc được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu sau:

 

- Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm;

 

-  Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2 /học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2 /học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

 

Doanh nghiệp dịch vụ lần đầu được cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép.

 

Nghị định 38/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 20/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ