Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm

14:14 - 11/05/2023 Tin pháp luật
Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm là quy định tại Quyết định 486/QĐ-TTg quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

 

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

 

Theo Điều 49 Luật Nhà ở, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm các đối tượng:

 

1 - Người có công với cách mạng;

 

2 - Hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn;

 

3 - Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 

4 - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị;

 

5 - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 

6 - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

 

7 - Cán bộ, công chức, viên chức;

 

8 - Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

 

9 - Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 

Quyết định 486/QĐ-TTg được ban hành ngày 10/5/2023, hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Tailieuluat
Chia sẻ