Kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài sẽ bị xử lý nghiêm

11:00 - 18/03/2020 Tin pháp luật
Công văn 2052/VPCP-KGVX về xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh minh họa.

 

Sau khi các phương tiện truyền thông, báo chí phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh Covid-19, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ, thậm chí có tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài.

 

Nhằm chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật du lịch về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch.

 

Bên cạnh đó, chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. 

 

Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý. 

 

Công văn 2052/VPCP-KGVX được ban hành ngày 17/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ