Kịp thời giải đáp thắc mắc trong tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

14:26 - 24/07/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu tại Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020.

Kịp thời giải đáp thắc mắc trong tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

 

- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh và tổ chức đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn…

 

- Tăng cường công tác phối hợp trong việc chia sẻ, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp…

 

Ngoài ra, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

 

Đặc biệt là các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, chính sách miễn giảm học phí, chính sách liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học và chính sách giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp….

 

Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 23/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ