Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam

08:43 - 12/06/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 3936/BNN-VP về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6/2020.

 

Bên cạnh đó, giao Cục Thú y ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể việc kiểm dịch nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm theo các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn lợn. 

 

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Thú y chịu trách nhiệm tăng cường lực lượng, phổi hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu và chính quyền địa phường, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh trong việc nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam. 

 

Đồng thời, hoạt động kiềm dịch nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định và trình tự hiện hành.

 

Công văn 3936/BNN-VP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 11/06/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ