Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo tự nguyện từ chức

16:26 - 12/09/2022 Tin pháp luật
Là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông báo 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.


Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo tự nguyện từ chức. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, việc bố trí công tác với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng và Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, đồng thời thay thế kịp thời những cán bộ bị kỷ luật, có năng lực hạn chế và uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ.

 

Bộ Chính trị cũng khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách mà năng lực hạn chế hoặc uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

 

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo định hướng sau:

- Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

 

- Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác, xem xét bố trí tùy vào thời gian công tác còn lại mà bố trí phù hợp với từng trường  hợp cụ thể.

 

* Nếu thời gian công tác còn lại dưới 05 năm:

 

+ Cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng: xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

+ Cán bộ ở cơ quan trung ương và địa phương: xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không phải lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

 

* Nếu thời gian công tác còn lại từ 05 năm trở lên:

 

 + Bố trí công tác theo nguyên tắc trên.

 

+ Cán bộ sau khi bị kỷ luật nếu tự nguyện xin từ chức, được bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt sai phạm, khuyết điểm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện sẽ được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

 

Thông báo 20-TB/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 08/9/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ