Không thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp bị phạt nặng

14:28 - 04/09/2018 Tin pháp luật
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì khi công ty bạn có sự thay đổi về con dấu mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu.
Không thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp bị phạt nặng
 Hình ảnh minh họa: Không thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp bị phạt nặng
 
Tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 có quy định như sau:
 
“Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác
 
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 
a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 
b) Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 
a) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 
b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”
 
Theo quy định trên thì khi công ty bạn có sự thay đổi về con dấu mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu. Ngoài ra công ty bạn phải làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thông báo thay đổi con dấu công ty:
 
Sau khi hồ sơ thay đổi con dấu của công ty bạn được tiếp nhận, bạn cần tiến hành thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
Nội dung của thông báo bao gồm:
 
- Tên công ty;
 
- Mã số, địa chỉ công ty: cả nơi đặt trụ sở chính lẫn văn phòng đại diện hoặc chi nhánh (nếu có);
 
- Mẫu con dấu, thời điểm con dấu có hiệu lực.

 

HươngPT
Chia sẻ