Không phải nộp tiền môi giới khi đi xuất khẩu lao động từ 2022

16:18 - 10/12/2020 Tin pháp luật
Từ ngày 01/01/2022, khi Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động của Quốc hội được chính thức thông qua sẽ có nhiều điểm mới về quyền lợi, nghĩa vụ của người đi làm việc ở nước ngoài.

Không phải nộp tiền môi giới khi đi xuất khẩu lao động từ 2022 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể:

 

- Đi xuất khẩu lao động không phải nộp tiền môi giới

 

Khoản 8 đã nêu “Nghiêm cấm thu tiền môi giới của người lao động”.

 

Với quy định trên, từ năm 2022, người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài không phải nộp bất cứ khoản tiền môi giới nào.

 

- Không phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 02 lần

 

Người đi làm việc ở nước ngoài không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở VIệt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

 

- Được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bị quấy rối tình dục

 

Theo điểm đ khoản 1 Điều 9, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

 

- Về nước phải báo với cơ quan đăng ký lưu trú

 

Khoản 2 Điều 6 của Luật yêu cầu người đi làm việc ở nước ngoài phải về nước

 

phải thông báo với cơ quan đăng ký cư trú nơi trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc nơi ở mới sau khi về nước trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhập cảnh.

 

- Không được làm việc ở nơi có bệnh dịch đặc biệt nguy hiểm

 

Theo khoản 13 Điều 7, có 04 khu vực ở nước ngoài người lao động Việt Nam không được sang làm việc, gồm:

 

+ Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự;

 

+ Khu vực đang bị nhiễm xạ;

 

+ Khu vực đang bị nhiễm độc;

 

+ Khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.

 

Tailieuluat
Chia sẻ