Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

08:43 - 10/08/2022 Tin pháp luật
Đó là quán triệt của Bộ Y tế tại Công văn 4132/BYT-PC chấn chỉnh công tác khám bệnh, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh. Ảnh minh họa

 

Hiện nay, trước tình trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh cũng như một số bác sĩ tự nhận là chữa khỏi bệnh đồng tính, Bộ Y tế cho biết Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định đồng tính không phải là bệnh, vậy nên không thể “chữa”, không cần “chữa” và cũng không thể thay đổi được. 

 

Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các bác sĩ, nhân viên y tế và người dân đến khám, chữa bệnh hiểu đúng về người đồng tính, song tính và chuyển giới.

 

Việc khám, chữa bệnh cho người đồng tính, song tính, chuyển giới phải được tổ chức bình đẳng, tôn trọng về giới tính, không phân biệt đối xử và kỳ thị đối với các đối tượng này.

 

Cũng tại Công văn 4132/BYT-PC, Bộ Y tế khẳng định việc không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh và không can thiệp, ép buộc điều trị với các đối tượng này, chỉ được hỗ trợ về tâm lý do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện.

 

Công văn 4132/BYT-PC được Bộ Y tế ban hành ngày 03/8/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ