Không chuyển đổi vị trí việc làm cán bộ, công viên chức thực hiện tố cáo

14:02 - 23/07/2020 Tin pháp luật
Thông tư 3/2020/TT-BNV về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức vừa được ban hành ngày 21/7/2020.

Không chuyển đổi vị trí việc làm cán bộ, công viên chức thực hiện tố cáo. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể về biện pháp bảo vệ cán bộ, công viên chức tố cáo như sau:

 

Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo.

 

Ngoài ra, không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

 

- Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

 

- Được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;

 

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

 

Ngoài ra, không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

 

Thông tư 3/2020/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành, sẽ có hiệu lực vào ngày 05/9/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ