Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ phạt đến 75 triệu đồng

09:31 - 09/06/2022 Tin pháp luật
Quy định mới này được bổ sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.


Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ phạt đến 75 triệu đồng. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP về vi phạm quy định về nhập ngũ cụ thể như sau:

 

- Không có mặt đúng thời gian/địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng (trước đây mức phạt này chỉ từ 1,5 - 2,5 triệu đồng)

 

- Bổ sung quy định về hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ: Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng

 

- Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ (quy định mới bổ sung): Phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng

 

Nghị định 37/2022 cũng sửa đổi khoản 2 Điều 4 Nghị định 120, tăng mạnh mức phạt từ tiền từ 200.000 - 600.000 đồng trước đây lên thành từ 08 - 10 triệu đồng với một trong các hành vi:

 

- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định

 

- Không đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;

 

- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;

 

- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú/nơi làm việc, học tập theo quy định;

 

- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.

 

Nghị định 37/2022 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ