Không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

15:31 - 21/10/2020 Tin pháp luật
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2022.

 

Không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 (Ảnh minh họa)

 

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc  doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế:

 

- Chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

 

- Thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

 

- Thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

 

- Có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

 

- Có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

 

- Có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh.

 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 01/7/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ