Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 cho người lớn

12:09 - 18/03/2022 Tin pháp luật
Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp của ngành y tế được nêu tại Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ.

  Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 cho người lớn. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, để thực hiện mục tiêu bao phủ vắc xin phòng Covid-19, Chương trình đã đặt ra nhiệm vụ đảm bảo triển khai việc tiêm vắc xin với tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người tránh bỏ sót.

 

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành trong Quý I năm 2022:

 

- Tiêm mũi thứ 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

 

- Tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

 

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có vắc xin.

 

Song song cần khẩn trương nghiên cứu việc:

 

- Tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho người lớn

 

- Tiêm mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi

 

- Tiêm chủng cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi.

 

Mặt khác, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công, sản xuất vắc xin trong nước sớm nhất có thể. Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, giám sát tỷ lệ bao phủ vắc xin…

 

Nghị quyết 38/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/3/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ