Hướng dẫn xử lý tài sản liên quan đến tội phạm tham nhũng

08:56 - 19/01/2021 Tin pháp luật
Mới đây Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

 

Hướng dẫn xử lý tài sản liên quan đến tội phạm tham nhũng (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, từ ngày 15/02/2021, khi Nghị quyết này chính thức có hiệu lực, sau khi thụ lý vụ án, Tòa án phải xem xét áp dụng ngay biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội nếu các tài sản này chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong giai đoạn điều tra, truy tố.

 

Tòa án xem xét, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, tịch thu tiêu hủy hoặc buộc trả lại, bồi thường cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật đối với tài sản liên quan trực tiếp đến tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ, bao gồm:

 

- Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;

 

- Tiền, tài sản bị chiếm đoạt;

 

- Của hối lộ;

 

- Thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra;

 

- Khoản thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội;

 

- Lợi nhuận, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản do phạm tội mà có;

 

- Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

 

Đối với tài sản có nguồn gốc từ tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ đã được nhập vào khối tài sản thuộc sở hữu chung thì Tòa án chỉ tịch thu hoặc buộc trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đối với phần tài sản có nguồn gốc từ tội phạm.

Tailieuluat
Chia sẻ