Hướng dẫn tặng quà tết năm 2021 cho người có công

09:08 - 19/01/2021 Tin pháp luật
Về việc quyết định tăng mức quà Tết năm 2021 tặng người có công với cách mạng, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN. Ngay sau đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 98/LĐTBXH-NCC hướng dẫn vấn đề này.

 

Cụ thể các đối tượng sau thuộc diện tăng mức quà tết (lưu ý quà tặng bằng tiền) gồm:

 

* Đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ:

 

- Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước.

 

- Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

 

* Đối tượng là đại diện thân nhân liệt sĩ:

 

- Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà.

 

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

 

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 02 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

 

* Đối tượng là người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân)

 

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

 

Lưu ý: Quà tặng được tặng bằng tiền. Việc tặng quà phải kết hợp thật chu đáo với thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể với từng đối tượng.

 

Tailieuluat
Chia sẻ