Hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do Hà Nội khó khăn do Covid-19

11:03 - 15/09/2021 Tin pháp luật
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ban hành Công văn số 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19.

Hà Nội đã có hướng dẫn hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có hướng dẫn việc xác định lao động tự do để hỗ trợ theo Quyết định 3642/QĐ-UBND về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cụ thể như sau:

 

- Đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh:

 

Người lao động làm việc trong các hộ kinh doanh này không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 3642 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

- Đối với hộ kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh:

 

Người lao động tự do làm hoặc làm trong các hộ kinh doanh này được xét duyệt hỗ trợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

 

+ Có nơi cư trú hợp pháp

 

+ Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021. 

 

Người lao động bị mất việc làm trong khoảng thời gian từ 01/5/2021 - 31/12/2021 chỉ được hỗ trợ 01 lần với số tiền là 1,5 triệu đồng.

 

Công văn số 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ được ban hành ngày 14/9/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ