Hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

11:40 - 17/07/2018 Tin pháp luật
Bộ Y tế vừa ban hành công văn 4044/BYT-BH về việc hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT tại Trạm y tế xã và PKĐK khu vực.

mã dịch vụ khám chữa bệnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Để đảm bảo việc kết nối, liên thông dữ liệu từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) lên các Cổng tiếp nhận dữ liệu được đầy đủ, thuận lợi, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn một số nội dung như:

 

-  Đối với mã khám bệnh:

+ Bổ sung Mã khám bệnh tại Trạm y tế tuyến xã: TYT.1899. Giá dịch vụ khám bệnh là 23.300đ (Hai mươi ba ngàn ba trăm đồng).

+ Mã khám bệnh tại Phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực: Áp dụng mã khám bệnh của Bệnh viện hạng IV ban hành kèm theo Quyết định số 6061/QĐBYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

- Đối với mã giường lưu:

+ Bổ sung Mã giường lưu tại Trạm y tế tuyến xã: TYT.1925. Giá tiền giường lưu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 15.

+ Bổ sung Mã giường lưu tại PKĐK khu vực chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú nhưng được Sở Y tế quyết định có giường lưu (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 15): PKKV.1925

 

-  Đối với Mã giường nội trú tại PKĐK khu vực được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc được phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện (Quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 15): Áp dụng mã tiền giường theo Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại công văn 4044/BYT-BH, hiệu lực từ ngày 16/7/2018.

 

Chia sẻ