Huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải gồm những hoạt động nào?

11:26 - 15/07/2018 Tin pháp luật
Thông tư 35/2018/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/05/2018 về định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

huấn luyện nghiệp vụ trên biển

Ảnh minh họa. Nguồn: thanhnien

 

Công tác huấn luyện nghiệp vụ bao gồm hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển, tại bến và hợp luyện nghiệp vụ trên biển.

 

- Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển:

 

Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN khi phương tiện hoạt động trên biển. Công tác huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên biển phải kết hợp với công tác bảo dưỡng phương tiện thủy.

 

- Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN tại bến:

 

Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ tại bến là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN khi phương tiện thủy đang neo đậu tại bến.

 

- Hợp luyện nghiệp vụ trên biển:

 

Hoạt động hợp luyện trên biển là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN trên biển khi có 02 phương tiện thủy trở lên cùng tham gia thực hiện theo một kịch bản huấn luyện.

 

Trích dẫn thông tư 35/2018/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 30/7/2018)

Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy

Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy bao gồm hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển, tại bến và hàng ngày.

a) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển:

Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển là hoạt động bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc khi phương tiện hoạt động trên biển.

b) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy tại bến:

Hoạt động bảo dưỡng tại bến là hoạt động chạy máy chính không lai chân vịt và chạy các máy móc, thiết bị phụ trợ khi phương tiện neo đậu tại bến.

c) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy hàng ngày

Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy hàng ngày là các công việc hàng ngày bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của phương tiện thủy theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đảm bảo các phương tiện thủy sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp TKCN.

 

Chia sẻ