Học sinh từ lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học lại từ 21/02/2022, không tổ chức bán trú

08:39 - 16/02/2022 Tin pháp luật
Công văn 432/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng ý về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học.


Học sinh tiểu học và lớp 6 nội thành Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 21/02/2022. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận sẽ đến trường học trực tiếp từ 21/02/2022 như đề xuất của tại Tờ trình 327/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 09/02/2022.

 

Các trường được dạy học trực tiếp dựa trên nguyên tắc:

 

- Chỉ những trường ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 được dạy học trực tiếp;

 

- Các trường ở địa bàn dịch cấp độ 3, 4 dạy học trực tuyến.

 

- Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch 3, 4 không đến trường mà ở nhà học trực tuyến.

 

Bên cạnh đó, giáo viên chưa tiêm đủ vắc xin phòng chống dịch cũng không được đến trường dạy trực tiếp.
 

Ngoài ra, Thành phố còn yêu cầu các trường không tổ chức ăn bán trú, căng tin trong trường. Học sinh phải tự mang nước uống cá nhân và nhà trường chỉ dạy học 01 buổi/ngày.

 

Nếu trong quá trình dạy học trực tiếp có xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp, trường học.

 

Công văn 432/UBND-KGVX được ban hành ngày 15/02/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ